آخرین اخبار مدارس


01 تیر دبستان دخترانه سما

17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

حديث آب خشك

1387/09/17

دبستان دخترانه سما

سحر جوادي فر

1389/09/17

دبستان دخترانه سما

سكينه يزداني اصل

1389/09/21

دبستان دخترانه سما

هستي كشاورز

1386/09/18

دبستان دخترانه سما

فرنوش دشمن زياري

1386/09/17

دبستان دخترانه سما

پرديس سنائي مقدم

1388/09/17