آخرین اخبار مدارس


01 تیر دبستان دخترانه سما

17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

گروه سرود

مسابقه: جشنواره سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سرود همگانی

مسابقه: سرود همگانی همه دانش آموزان دبستان سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب محتشم

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آوا جهان آرا

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

آيسان بهمن يارپيلي

1386/05/27

دبستان دخترانه سما

سيده ريحانه گنجياني

1387/05/31

دبستان دخترانه سما

درسا فاضليان پور

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

سيده ساغر تقوي طوليان

1386/05/23

دبستان دخترانه سما

شيدا دشتي پرور

1385/05/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث تازنگ

1384/05/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مهديه الهي اطهر

1381/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده هانيه يزدان جو

1384/05/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه برافراشته

1382/05/31