آخرین اخبار مدارس


01 تیر دبستان دخترانه سما

17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان در نقاشی و سرود

مسابقه: نقاشی و سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان مدرسه

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه موحداصل

مسابقه: روخوانی قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

تیم هندبال

مسابقه: مسابقات ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هنگامه نوید

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حورالعین عادلیان منش

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان مدرسه

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تمامی پایه ها

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده نگار نرگسان

1383/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رها پاليز

1381/05/04

دبستان دخترانه سما

روناك خوردستان

1388/05/06

دبستان دخترانه سما

رزيتا كشاورزي

1387/05/08